Batjes Izegem:
info voor bewoners

Batjes Izegem is de jaarlijkse braderie in het centrum van Izegem. 
We vinden het belangrijk jullie volledig op de hoogte te houden van het evenement. 

Het parcours? 

In onderling overleg tussen Handelaars Izegem VZW, Stad Izegem en de Politiezone RIHO zal het tijdelijk politiereglement, van toepassing tijdens de Batjesdagen, strikt gevolgd worden, zoals vorige jaren trouwens. 

Volgende straten blijven afgesloten voor alle verkeer van de vrijdagmiddag 12u30 tot de zondagavond 23u00: 

 • Centrale brug, gedeelte over de spoorweg (gesloten wegens werken)
 • Roeselaarsestraat, tussen de Ommegangstraat en de Paepestraat
 • Baron de Pélichystraat
 • Nieuwstraat
 • Marktstraat
 • Grote Markt
 • Brugstraat (tussen Grote Markt en Wolvestraat)
 • Korenmarkt
 • Melkmarktstraat
 • Melkmarkt
 • Wijngaardstraat
 • Wijngaard Parking

Hiervoor vragen wij u volgende richtlijnen te willen opvolgen:

Om de batjes te kunnen voorbereiden is op verschillende plaatsen langs het parcours al een parkeerverbod ingesteld vanaf donderdag 13/06/2024 om 8.00u of 12.00u. Op andere plaatsen is dat vanaf vrijdagmorgen om 6.00u. Tijdens de batjes zelf geldt er in gans de zone van de Batjes algemeen parkeerverbod vanaf vrijdagmiddag 12.30u tot het einde van de Batjes.

Dit parkeerverbod wordt overal aangeduid door parkeerverbodsborden met daaronder de geldende dagen en uren. Kijk dus goed op deze borden om zeker te zijn dat je niet in een zone staat waar parkeerverbod van toepassing is. Het parcours van de Batjes (zie grondplan hiernaast) wordt volledig verkeersvrij gemaakt op volgende momenten:

vrijdag 14/06/2024 van 12u30 tot 23u00
zaterdag 15/06/2024 van 09u00 tot 23u00
zondag 16/06/2024 van 09u00 tot 22u00 

Tijdens deze periodes zal het dus onmogelijk zijn om met een voertuig uw garage/woning te verlaten of toe te komen. Hebt u uw voertuig nodig, dan dient u deze buiten de omloop te parkeren voor 12.30 uur op vrijdagmiddag en voor  9.00 uur op zaterdag en zondag. ‘s Avonds kunt u uw voertuig opnieuw in de omloop rijden na 23.00 uur. Tijdens de Batjes zal parking 1 van Vandemoortele ter beschikking zijn van zaterdagmorgen 8u00 tot zondagavond 22u00. Deze kan je bereiken via de Prins Albertlaan (ingang naast Eperon d’Or).

Voor verdere vragen kan u steeds contact opnemen met de organisatie via mail info@batjesizegem.be. 

Bij dringende gevallen kan u terecht op het nummer: +32 468 58 02 24

Wij rekenen op uw begrip en uw medewerking.

Aangepaste verkeersregeling

Een aantal aandachtspunten i.v.m. de verkeersvrije straten:

 • Leveranciers, aannemers e.d. tijdig verwittigen: leveringen kunnen in deze periode tot 9u00 doorgaan.
 • Vanaf 9u00 tot worden de verkeersvrije straten afgesloten, ook voor houders van vergunning autovrijgebied.