Batjes Izegem:
info voor handelaars

Batjes Izegem is de jaarlijkse braderie in het centrum van Izegem, 

het ideale moment om je overstock te verkopen.

Wie kan deelnemen?

Handelaars in straten van braderiezone

Alle handelaars met een handelszaak in een van de braderiestraten kunnen deelnemen aan Batjes Izegem. Als je niet deelneemt aan Batjes Izegem, mag je jouw plaats op het openbaar domein niet (onder)verhuren of maar wel ter beschikking stellen aan derden via ons of zelf huren om jouw etalage of gevel vrij te houden.

Handelaars in straten buiten de zone

Indien je zelf geen handelszaak in de zone hebt, kan je toch inschrijven voor een lege plek. Wat is een lege plek? 

 • een plein of straat in het gebied waar geen handel of horeca gevestigd is en als sfeerbreker aanvoelt.
 • de beschikbare publieke ruimte voor een leegstaand handelspand dat i.f.v. Batjes Izegem vergund is.

De invulling van de lege plekken gebeurt volgens een cascade. Je vindt de categorieën in volgorde van voorrang hieronder:

1. handelaar met een fysieke winkel in de vergunde braderiestraat die een extra ruimte wil innemen.
2. handelaar met een fysieke winkel in het kerngebied of van Izegem, maar in een straat die niet werd opgenomen als braderiestraat.
3. handelaar met een fysieke winkel uit de deelgemeentes.
4. handelaar uit Izegem en deelgemeentes met enkel een webshop.

Ook horeca en kermisattracties kunnen deelnemen.

Dit zijn de financiële voorwaarden van de inname van een lege plek:

Soort standplaats (bedragen excl. btw)

 • Per deelnemer zal er €50 waarborg gevraagd worden op de factuur. Deze krijg je terug op het einde van de batjes als je de 3 dagen aanwezig was. (cashback gebeurt op zondagnamiddag)
 • Horeca (€150 gevel + €10/m)
 • Retail op parcours (€150 etalage + €10/extra meter)
 • Vereniging met verkoop drank en/of eten (€300)
 • Autohandelaar Grote Markt (€500)
 • Deelnemer van buiten parcours ( 5 meter= €150 + 10€/extra meter)
 • Kermis per stand (€150)

Wat mag je uitstallen?

Overleg op voorhand met jouw straatverantwoordelijke welke uitstalling je in jouw stand mag plaatsen.

Om veiligheidsredenen is in enkele straten enkel inpandige deelname mogelijk. Wie enkel inpandig mag organiseren kan ook kiezen voor een lege plek.

Ten opzichte van voorbije edities is het dit jaar niet meer toegestaan om fietsstallingen te laten verwijderen, zelfs niet in het kader van evenementen. Dit heeft uiteraard impact op de uitstallingen voor sommige handelszaken, rekening houdend met onderstaande maatregelen voor het plaatsen van een uitstalling op openbaar domein:

 • In verkeersvrije straten: voorzie steeds 4 meter obstakelvrije doorgang.
 • In straten met verkeer: plaats je kraam of rek op het voetpad en hou minimum 1,5 meter vrij.

Geïmpacteerde zaken kunnen uiteraard steeds met voorrang kiezen voor een lege plek binnen de braderiezone. Een voorkeur van locatie geef je door via het inschrijvingsformulier. Bij inbreuk op bovenstaande maatregelen kan de politie overgaan tot verbalisering. 

Inschrijvingen?

Handelaars in straten van braderiezone

Inschrijvingen voor de Batjes Izegem 2024 (14 tem 16 juni 2024) staan reeds open.

Handelaars in straten buiten de braderiezone

Inschrijvingen voor de Batjes Izegem 2024 (14 tem 16 juni 2024) staan reeds open.

Waarom werken we met inschrijvingen?

Dit is nodig om de vergunningen tijdig aan te vragen en alle communicatie goed te plannen. Twijfel je nog? Dan raden we aan om alvast in te schrijven (zonder verplichting tot deelname), zodat we de vergunning in orde kunnen brengen en de communicatie kunnen plannen.

Samen maken we van Batjes Izegem een groot succes! 

Wij hopen dat je samen met vele andere handelaars deelneemt aan de Batjes Izegem. Zo creëren we samen een volksevent in Izegem en maken we van deze editie een groot succes.

Meer info of bijkomende vragen?

Neem contact op met ons via info@batjesizegem.be 

Maak mee promotie voor de Batjes

Bij inschrijving kan je aangeven welke affiches je wil ophangen in je zaak (Download de affiche hier)

Download hieronder het social pakket om mee aan de slag te gaan op social media: (Download het volledige pakket hier)

Extra materiaal nodig? Neem dan contact op met ons via info@batjesizegem.be. 

Aangepaste verkeersregeling

Er is een aangepaste verkeersregeling vanaf vrijdag 14 juni tot en met zondag 16 juni met omleidingen en verkeervrije straten. Bekijk in bijlage een handig kaartje (download deze pdf als je de kaart in detail wil bekijken). 

Een aantal aandachtspunten i.v.m. de verkeersvrije straten:

 • Leveranciers, aannemers e.d. tijdig verwittigen: leveringen kunnen in deze periode tot 9u00 doorgaan.
 • Vanaf 9u00 tot 19u00 (zaterdag en zondag) en vanaf 12u00 op vrijdag worden de verkeersvrije straten afgesloten, ook voor houders van vergunning autovrijgebied.